Wat gebeurt er tijdens een mycosebehandeling?

Bij een lichte schimmelinfectie:

  • Het dun frezen van de nagelpaat
  • Behandeladvies (dit bestaat uit het adviseren welke middelen gebruikt kunnen worden bij mycose)

Uitgebreide schimmelinfectie (aan meerdere nagels van beide voeten) 

  • Desinfecteren van de nagels
  • Opstellen behandelplan
  • Dunfrezen van de aangetaste nagels
  • Reinigen van de nagels
  • Gevolgd door een behandeladvies
  • Controle na 3 maanden ( inclusief )
  • Zonodig aanbieden van nabehandeling

Nabehandeling kan bestaan uit herhalen van behandeling mycosenagels of intensievere behandeling .