Wanneer heeft u een sportpedicure nodig?

  • Voor advies ter voorkoming van sportblessures bv voorkomen van blaren en het vrijleggen van nagelblessures
  • Behandeling bij lichte sportblessures. Bv een gebroken of ingescheurde nagel tgv sporten.
  • Het verwijderen van overdadige eelt tgv intensief dragen van sportschoenen
  • Het intapen van verschillende plaatsen van de voet vindt plaats bij lichte blessures zoals verzwikken of stoten.